מחקר: אילו חברות בינלאומיות דאגו להשתיק ביקורת פנימית דווקא בעידן הקורונה?

27 אפריל, 2021
טסלה

בעקבות הקורונה, כולנו עברנו לתקשורת וירטואלית. כיצד המעבר הזה משפיע על תוכן ועומק התקשורת? ד"ר מרים שוורץ-זיו מביה"ס למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בחנה לאחרונה את השאלה הזו בהקשר לאספות כלליות שנתיות, המהוות לרוב את ההזדמנות היחידה עבור בעלי מניות לקיים דיאלוג עם הנהלת החברה. קיום אספות כלליות בפורמט וירטואלי הן תופעה חדשה יחסית והפורמט המדויק בו מומלץ לקיים אסיפה כללית וירטואלית עדיין מתגבש. לפני הקורונה, אספות כלליות התרחשו כמעט תמיד כישיבה פיזית בה כל הנוכחים נפגשו פנים-אל-פנים. הרגולטורים וחברות הייעוץ המתמחות באספות כלליות (לדוגמה ISS) התנגדו לכך שהישיבות תתקיימנה במתכונת וירטואלית, מחשש שקולם של בעלי המניות יצומצם בישיבה וירטואלית. בעידן הקורונה המציאות השתנתה, הרגולטורים וחברות הייעוץ תמכו בקיום ישיבות וירטואליות, וכיום מרבית האסיפות הכלליות מתקיימות באופן וירטואלי. מאידך, לא ברור האם בעלי המניות יכולים להשמיע את קולם באופן דומה לזה שיכלו בתקופה בה הישיבות התקיימו באופן פיזי.

Snapshots of Tesla’s 2019 In-person Shareholder Meeting

Snapshots of Teslas 2019 In-person Shareholder Meeting

הנושא ריתק את ד"ר שוורץ-זיו שביצעה מחקר, במסגרתו נותחו טקסטים של כ-1,300 פרוטוקולים מאסיפות כלליות של חברות ציבוריות בארה"ב (כל החברות האמריקאיות עבורן ניתן היה להשיג פרוטוקולים מאסיפות כלליות עבור התקופה שבין ה-1 ביולי 2018 ועד ל-30 ביוני 2020(. כמו כן, אספה ד"ר שוורץ-זיו 390 שאלות שהוגשו לאסיפות הכלליות על ידי שני בעלי מניות אקטיביים וידועים בתחום הממשל התאגידי (יוזמה של החוקרת). לדברי החוקרת, מדובר במחקר הראשון שבחן את הנושא הזה.

באסיפות כלליות מקובל שקיים חלק בו בעלי המניות שואלים את הנהלת החברה שאלות, והנהלת החברה עונה עליהן. המחקר התמקד בחלק זה של הישיבה. בישיבות המתקיימות פנים-אל-פנים בעלי המניות נעמדים מול מיקרופון, ולרוב ניתנת להם האפשרות לשאול לפחות שאלה אחת. לעומת זאת, בישיבות וירטואליות, השאלות מוגשות באופן אלקטרוני להנהלה באמצעות אתר ייעודי המשדר את האסיפה הכללית, ובעלי המניות אינם יכולים לראות את השאלות שהוגשו על ידי כלל בעלי המניות, ואין באפשרותם לדעת עבור כמה ואלו מהשאלות שהוגשו על ידי בעלי המניות הנהלת החברה בחרה שלא להתייחס במהלך הישיבה.

ההנהלה של כל חברה יכולה, למעשה, לעשות ככל העולה על רוחה ולהתעלם מהשאלות, מבלי שתהיה לבעלי המניות היכולת למחות על כך, משום שבעלי המניות נמצאים על "השתק" במהלך הישיבה. בישיבות פיזיות, במידה שהנהלת החברה פועלת באופן שבו בעלי המניות אינם מרוצים ממנו, בעלי המניות לעיתים מרימים את קולם ומביעים את התנגדותם (כפי שארע, לדוגמא, באסיפה הכללית השנתית של קוקה קולה בשנת 2019). חוסר היכולת של בעלי המניות להשמיע את קולם בישיבות וירטואליות עלול ליצור מצב בו לא נשמעת ביקורת לגיטימית מצד בעלי המניות, ויתכן שחברות ינסו להשתיק יותר את בעלי המניות ככל שהביקורת רבה יותר על הנהלת החברה.

מצד אחד, לאסיפות כלליות וירטואליות יש יתרון ביחס לישיבות פיזיות. קל יותר להשתתף בישיבה באמצעות חיבור וירטואלי, משום שזמן הנסיעה או הטיסה הנדרש לצורך הגעה לישיבה נכסך. מצד שני, ד"ר שוורץ-זיו מצאה במחקר שביצעה כי בפועל, הפגישות הווירטואליות היו בממוצע קצרות יותר לעומת הפרונטליות (ב-17%, 39.4 לעומת 32.7 דקות בהתאמה), ניתן בהן פחות זמן למענה על שאלות במפגשים (ב-16%), והזמן הממוצע שהוקדש למתן כל תשובה הצטמצם אף הוא (ב-23%). ממצאים אלו, יכולים להעיד כי עומק התקשורת בין בעלי המניות לחברה נפגע במעבר לתקשורת וירטואלית.

זאת ועוד, המחקר מצא כי חברות יכולות להשפיע על אורך ותכני הישיבות. חברות שלא ענו על שאלות שהוגשו על ידי בעלי המניות (ונאספו על ידי החוקרת), וכן חברות שהגבילו במפורש את השאלות של בעלי המניות עליהן ענו (ועל ידי כך הגבילו באופן משמעותי את מגוון הנושאים עליהם בעלי המניות יכלו לשאול שאלות), היו חברות שהישיבות שלהן היו קצרות יותר, הן ענו על מספר מצומצם יותר של שאלות בישיבה, והקדישו פחות זמן למענה על אותן שאלות.

היו חברות שנטו להתעלם משאלות שנגעו במספר השאלות הכולל שהוגש על ידי בעלי המניות, ומהצגת מספר האנשים שהשתתפו באסיפה הכללית. אך הממצא המטריד יותר, לטענת החוקרת, הינו: "בחברות בהן קיימת ביקורת מצד בעלי המניות, ביקורת אותה ניתן למדוד באמצעות אחוז בעלי המניות שהצביעו בניגוד להמלצת הנהלת החברה על הנושאים עליהם בעלי המניות נדרשו להצביע באסיפה הכללית - היו בדיוק החברות בהן הנהלת החברה התאמצה במיוחד והצליחה לבלום ולהשתיק את בעלי המניות. הנהלות עושות זאת על ידי כך שהן אינן עונות על שאלות שבעלי המניות הגישו, וכן על ידי כך שהן קובעות קביעה שרירותית לפיה יענו רק על שאלות הנוגעות לנושאים הנוגעים להצעות שהוגשו על ידי בעלי המניות. ממצאים אלו מחזקים את הטענה לפיה היכולת של הנהלת החברה לקבוע האם ובאיזה הקשר ישמעו בעלי המניות התעצמה בעידן הקורונה".

Images from Walmart’s June 3, 2020 virtual-only shareholder meeting

Images from Walmart’s June 3, 2020 virtual-only shareholder meeting

ד"ר שוורץ-זיו ציינה עוד כי "נדהמתי מחלק מהשקרים שנאמרו באספות הכלליות". למשל, במהלך אסיפה של חברת "איביי", נמצא בפרוטוקול כי לאחר שהחברה ענתה על שתי שאלות בלבד, היא טענה כי "בשלב זה אין שאלות נוספות, לכן נסיים כעת את חלק של השאלות והתשובות במפגש שלנו", זאת תוך התעלמות משש שאלות שנשאלו על ידי בעלי המניות שאת שאלותיהן אספה ד"ר שוורץ-זיו ולא זכו למענה באסיפה הכללית. כך גם חברת Goodyear Tire & Rubber המפורסמת הכריזה כי היא סיימה לענות על השאלות שהוגשו, אולם היא התעלמה מכל ששת השאלות שהוגשו על ידי בעלי המניות.

זאת ועוד, בפרוטוקול של חברת התעופה הגדולה דלתא, נמסר לבעלי המניות כי "איננו יכולים לטפל בכל השאלות (שנשאלו), ואנו מתכננים לפרסם סיכום של התשובות לשאלות שנותרו ללא מענה לבעלי המניות שלנו באתר של דלתא לאחר המפגש". החברה לא ענתה באסיפה ל-4 מתוך 13 השאלות שהגישו בעלי המניות שאת שאלותיהן אספה ד"ר שוורץ-זיו. החוקרת לא הצליחה לאתר את התשובות לשאלות באתר החברה, ועוזר המחקר שלה, שניסה ליצור קשר עם החברה כדי לברר היכן ניתן למצוא את התשובות לשאלות, נתקל בחוסר מענה. גם בחברת AT&T, בתום שלב השאלות והתשובות, הצהירה החברה כי היא "תענה על כל אחת מהשאלות שהוגשו", אך לדברי החוקרת, בהתכתבויות שהיו לה עם החברה לגבי הצהרה זו, הובהר לה כי היא לא מתכננת לפרסם את התשובות לשאלות שנשאלו על ידי בעלי המניות שלא זכו למענה במהלך הישיבה.

והיו גם חברות שעשו מאמץ יוצא דופן להעצים את התקשורת עם בעלי המניות גם כאשר הישיבה התקיימה באופן וירטואלי. לדוגמא, חברת אקסון אנטרפרייז אפשרה לבעלי המניות (ולמעשה, לכל אחד) להגיש שאלות דרך דף אינטרנטי ייעודי, בו ניתן היה לתת לייק או אנלייק לכל שאלה שכבר הוגשה. השאלות שהוגשו על ידי בעלי המניות היו גלויות לעיני כל. גם חברת טסלה התאמצה להגביר את מעורבותם של בעלי המניות בפגישה הווירטואלית שקיימה בשנת 2020. השאלות שהוגשו על ידי בעלי המניות לפני הפגישה באמצעות הפלטפורמה Say Technologies הוקרנו במהלך האסיפה הכללית על גבי מסך ענקי. הפגישה אורגנה כאירוע בפורמט "drive-in", וכך התאפשר לבעלי המניות להיות נוכחים פיזית באסיפה. "דוגמאות נדירות אלה מראות כי חברות שרוצות להגביר את התקשורת עם בעלי המניות בישיבות וירטואליות יכולות למצוא דרכים יצירתיות להשיג מטרה זו", מסבירה החוקרת.

Tesla

טסלה

כשהפוליטיקה נכנסת לדירקטוריון, הביצועים הכספיים עלולים להיפגע - גלובסד"ר שוורץ-זיו מסכמת את מחקרה בארבע המלצות שלטענתה חשובות על מנת לשפר את התקשורת באספות הכלליות-וירטואליות. ראשית, יש לחייב חברות לחשוף את ההקלטות של האספות הכלליות ולדרוש שיהיו פומביות. טסלה היא אחת החברות היחידות שהפכו את הקלטת הווידיאו של אספות בעלי המניות שלה בשנים 2019 ו- 2020 לפומביות (ביוטיוב), ונכון לפברואר 2021 יש להקלטות האלה חשיפה עצומה – כחצי מיליון ושלוש מיליון צפיות, בהתאמה. שנית, יש לדרוש מהחברות לתת גילוי מלא של כל השאלות שהוגשו לאסיפות עם בעלי המניות, ואם נבחרו שאלות ספציפיות על פני אחרות יש  להסביר מהי מטודת בחירת השאלות, ולדרוש התייחסות לשאלות שלא קיבלו מענה באסיפה במסמך ייעודי באתר החברה. שלישית, יש לבקש מהחברות לגלות את מספר בעלי המניות שנכנסו לאסיפה. יש לצפות כי ככל שמספר בעלי המניות המשתתפים באספות גדול יותר, כך מספר השאלות שיוגש יהיה גדול יותר, ואם לא כך הדבר, כדאי לבדוק מדוע. רביעית, יש לוודא שהפלטפורמות עליה משודרת ומאורגנת הישיבה הווירטואלית מאפשרות לבעלי המניות להגיש שאלות ללא משוכות טכניות.

 

 

לפרסום בתקשורת: https://www.themarker.com/markets/.premium-1.9750449