כנס ״אקלים משתנה: הכנס הישראלי הראשון לחקר משבר האקלים במדעי הרוח והחברה״ שמוקדש לזכרו של פרופ' רוני אלנבלום ז"ל יתקיים היום ומחר

27 ינואר, 2021
Photo by Patrick Hendry on Unsplash

 

אקלים משתנה: הכנס הישראלי הראשון לחקר משבר האקלים במדעי הרוח והחברה

 יתקיים בימים ד' – ה' (27.1 – 28.1)

הכנס שמופק על ידי האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת בן גוריון, מוקדש לזכרו של פרופ׳ רוני אלנבלום ז״ל, גיאוגרף, היסטוריון וחוקר אקלים מהאוניברסיטה העברית שנפטר בפתאומיות בתחילת החודש.

הכנס מבקש לקדם את מרכזיותו של משבר האקלים כמושא מחקר אקדמי בישראל, ובתוך כך לתרום גם להגברת המודעות לעוצמת המשבר בתוך האקדמיה ומחוצה לה.  זאת, מתוך ההבנה שחקר משבר האקלים אינו מוגבל עוד לגבולות מדעי הטבע והחיים, ומחייב דיון בהיבטים אתיים, פוליטיים, תרבותיים, חברתיים, כלכליים, אמנותיים, היסטוריים ועוד.

הכנס מציע במה למחקרים בתחומים הרלוונטיים שעשויים לקדם את הבנתנו לגבי השפעות המשבר על חברות אנושיות, המכשולים האפיסטמולוגיים, הפוליטיים והתרבותיים המונעים מאתנו התמודדות אפקטיבית, והאפשרויות הפתוחות בפני האנושות להתמודדות עם משבר האקלים.

הרשמה לכנס באתר