זה לא כל כך נעים לראות קמפוס סגור: תחילת שנה אקדמית בהר הצופים

19 אוקטובר, 2020
mountscopus19102020

mountscopus19102020

ה"פורום" השקט, החשוך, העצוב.

mountscopus19102020

הכסאות ליד "קפה פורום" מעלים אבק.

mountscopus19102020

הסיפרייה המרכזית סגורה. 

mountscopus19102020

הדרך החשוכה למדעי הרוח.

mountscopus19102020

mountscopus19102020

הכניסה לפורום מחכה לסטודנטים החדשים.

mountscopus19102020

עוד חנות סגורה בקמפוס.

mountscopus19102020

היכן הסטודנטים שיסתערו על המדשאות?

mountscopus19102020

שקט במסדרון של מדעי החברה.

mountscopus19102020

עבודות בדרך לפקולטה למשפטים.

 

צילום תמונות: אלון סין משה, דוברות האוניברסיטה העברית.