האספה הכללית של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בחרה 5 חברים חדשים - 2 מהם מהאוניברסיטה העברית

10 ספטמבר, 2020
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, The Israel Academy of Sciences and Humanities

בישיבת האספה הכללית של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים שהתקיימה השבוע (י"ט באלול תש"ף, 8 בספטמבר 2020) נבחרו חמישה חברים חדשים לאקדמיה, שתמנה מעתה 135 חברות וחברים. שני החברים החדשים מהאוניברסיטה העברית הם פרופ' דן מירון מהחוג לספרות עברית ופרופ' שמחה עמנואל מהחוג לתלמוד. פרופ' אורי אלון ופרופ' יאיר רייזנר ממכון ויצמן למדע ופרופ' אניטה שפירא מאוניברסיטת תל אביב הם שלושת החוקרים הנוספים שנבחרו לאקדמיה הלאומית הישראלית. פרופ' שמחה עמנואל

פרופ' דן מירון

נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן שלחה לחברים החדשים את ברכותיה ומסרה כי האקדמיה מתברכת בהצטרפותם של חוקרים מובחרים אלו, אשר בכוחם להעצים אותה ולסייע במילוי משימותיה לחיזוק ופיתוח הפעילות המדעית הענפה בישראל בשנים הקרובות.