האוניברסיטה העברית מברכת את נשיא המדינה הנבחר, יצחק (בוז'י) הרצוג. ידיד נאמן לאוניברסיטה!

2 יוני, 2021
הרצוג וכהן