ב-23.3 האוניברסיטה העברית יוצאת לחופשת פסח

ג
אנו חוזרים למתכונת לימודים ועבודה ב – 4.4.21, יום ראשון.