בשלישי הקרוב: האירוע השנתי של תוכנית סגול לרפואה חישובית תשפ"א