ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית: תוכנית מוסמך בינלאומית חדשה - משותפת עם אוניברסיטת וושינגטון

10 דצמבר, 2020
School of Social Work and Social Welfare, Hebrew University of Jerusalem

שיתוף הפעולה שנמשך בשנים האחרונות בין האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיס (Washington University in St. Louis) האמריקאית, הוליד לאחרונה סיכום בין בתי הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית בשתי האוניברסיטאות להקמת תוכנית לימודים בינלאומית חדשה לתואר מוסמך משותף.

School of Social Work and Social Welfare, Hebrew University of Jerusalem

במסגרת התוכנית, סטודנטים אמריקאים יוכלו להתחיל את לימודיהם באוניברסיטת וושינגטון לתואר מוסמך במדיניות חברתית ובהמשך ילמדו באוניברסיטה העברית תואר מוסמך נוסף בניהול מלכ"רים ומנהיגות, בביה"ס לתלמידי חו"ל ע"ש רוטברג. במקביל, סטודנטים ישראלים שיבחרו להתחיל את לימודיהם בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית לתואר מוסמך בעבודה סוציאלית, בניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים או בלימודי הגיל הרך, יוכל ללמוד במסגרת התוכנית החדשה תואר מוסמך נוסף באוניברסיטת וושינגטון, במדיניות חברתית. התוכנית תאפשר לסטודנטים להרחיב את ידיעותיהם דרך הלימודים בכל מוסד, ולהתנסות בעבודת שטח ייחודית בכל מדינה שתקנה להם כלים משמעותיים לאחר סיום לימודיהם ביציאה לעולם התעסוקה.

פרופ' מונא חורי כסאברי | המרכז לרווחה חברתית יהדות ואתיקהדיקנית ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית, פרופ' מונא חורי-כסבארי: "מדובר למעשה בתוכנית לתואר מוסמך משותף תוך שנתיים, שמאפשרת ללמוד באחת האוניברסיטאות המובילות בעולם ובביה"ס לעבודה סוציאלית הטוב ביותר בארה"ב. התוכנית מאפשרת צבירת ניסיון רב בשטח, תוך הכרת ארגונים חברתיים שונים ומגוונים. התוכנית הזאת מגיעה לאחר שיתופי פעולה רבים שמתקיימים בשנים האחרונות בין המוסדות, בין אם מדובר בחילופי מרצים, עבודות מחקר משותפות ועוד".

בעקבות משבר הקורונה המתפתח בכל מדינה וסגירת השמיים, צופים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת וושינגטון כי בשלב הראשון יחלו ללמוד בכל אחת מהתוכניות שני סטודנטים וסטודנטיות - בתקווה שבהמשך יגיעו ליותר סטודנטים בשתי התוכניות בשני מוסדות הלימוד. הנושאים המרכזיים שצפויים להילמד בתוכנית הם בין היתר מדיניות חברתית, יסודות הגישה הקהילתית, אסטרטגיות התערבות לשינוי חברתי, אבחון בעיות חברתיות ומודלים לפתרון, סנגור ואקטיביזם, שימוש במדיה, גיוס משאבים ועוד.

פרסום בתקשורת: 

ynet - https://www.ynet.co.il/environment-science/article/rJCIfN13P