התוכנית אינטרנט וחברה משלבת ידע טכנולוגי עם השפעות חברתיות