מסלול מואץ לתואר שני לסטודנטים מצטיינים במדעי הקוגניציה