מכפיל משפטים - תואר ראשון במשפטים, כלכלה ופילוסופיה