הגש הצעה למיזם סביבתי

הגש הצעה למיזם סביבתי

המועצה הירוקה  של האוניברסיטה העברית מבקשת לקדם מיזמים סביבתיים קיימים ולסייע בפיתוח והטמעה של מיזמים חדשים בתחום.

כל גורם אוניברסיטאי (עובד, סטודנט, חוקר) רשאי להגיש  הצעה/ות .  

המיזם יהיה בתחום שימור סביבה, קיימות, חינוך לקיימות, שינוי התנהגותי או קידום התנהגות אחראית סביבתית.

המיזם יכול לצאת לפועל על ידי פעילות בשטח /  שיתוף פעולה /  מערכי הדרכה / ישומונים סביבתיים / קידום תחבורה חכמה / חסכון באנרגיה /הקטנת שימוש בחד פעמי וכו'.

ניתן לרשום מיזמים שכבר התחילו לפעול ודרוש מימון להמשך קיומם.

המועצה הירוקה תבחן את המיזמים על פי הפרמטרים הבאים:
1. תרומת המיזם לסביבה ולקיימות
2. מידת שיתוף קהילת האוניברסיטה במיזם
3. היכולת של מציעי המיזם לפתחו ולהפעילו.

המועצה תשקול השקעת תקציב ומשאבים במיזמים שימצאו מתאימים .
האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפעול ליישום ההצעות המוגשות  או חלקן.