מי רשאי להגיש מועמדות לחילופי הסטודנטים?

  • סטודנטים לתואר בוגר בשנה ב' או ג' (לצורך השלמת תואר בוגר, ובתנאי שנותרו מינימום 10 נקודות זכות לשנת הלימודים הבאה).
  • סטודנטים לתואר בוגר בשנה ג' שעתידים להתחיל לימודי מומסך בשנה הבאה (בכפוף לאישור מראש מטעם החוג).
  • סטודנטים לתואר מוסמך (בכפוף לאישור מראש מטעם החוג).
  • דוקטורנטים בשלבים שונים.
  • ממוצע ציונים כללי של 80 ומעלה.