מהו תהליך הגשת המועמדות לחילופי סטודנטים?

  • מדי שנה, הרשות לבינלאומיות מפרסמת קול קורא לחילופי סטודנטים דרך המייל האוניברסיטאי, רשתות החברתיות ואתר הרשות. הקול הקורא מורכב משני חלקים עיקריים- מוסדות בחו"ל המוצעים במסגרת תוכנית ארסמוס, ומוסדות בחו"ל המוצעים במסגרת הסכמים בילטראליים, כאשר ניתן לבחור עד שלושה מוסדות משני המסלולים יחד.
  • בקול הקורא ניתן למצוא מידע על אופן הגשת המועמדות ומועד ההגשה האחרון. הגשת המועמדות היא מקוונת וכוללת מילוי טופס הרשמה, בצירוף מסמכים רלוונטיים באנגלית כמו קורות חיים, גיליון ציונים, ומכתבי מוטיבציה.