האם יש  אפשרות לתקן את טופס הרישום?

  • אכן, יש אפשרות. ניתן לתקן את טופס הרישום עד למועד סגירת המערכת (דדליין) עלידי לחיצה על הכפתור-.Edit Application