האם נדרש להציג אישור שפה כדי לצאת לחילופים, וכיצד ניתן להשיג אישור כזה?

  • בטבלת המוסדות ניתן למצוא את דרישות השפה הנדרשות על מנת להתקבל לחילופים במוסד ספציפי. אין צורך להגיש את אישורי השפה עם הגשת המועמדות הראשונית, אלא רק לאחר שמקבלים הודעת קבלה ושיבוץ למוסד המארח הדורש זאת.
  • סוגי אישורי השפה שיש להציג משתנה בין מוסד למוסד, ולכן כאשר אתם בוחרים לאיזה מוסד להירשם, יש לבדוק את דרישת אישורי השפה ולהיערך אליהם בהתאם.