האם ניתן לערוך שינויים בתוכנית הלימודים בזמן החילופים?

  • ניתן לבצע שינויים בתוכנית הלימודים שאושרה מראש בדרך כלל בשלושת השבועות הראשונים ללימודים במוסד בחו"ל. השינויים נדרשים להתבצע בתיאום עם אחראי הבינלאומיות בפקולטת האם באוניברסיטה העברית.