האם מקבלים תואר מהאוניברסיטה בחו"ל?

  • לא, חילופי הסטודנטים אינו מקנה לסטודנטים תואר מהאוניברסיטה המארחת. עם סיום החילופים, יקבלו הסטודנטים גיליון ציונים רשמי ובו הכרה על הקורסים שלמדו, שחלקם יוכרו במסגרת לימודי התואר באוניברסיטה העברית.