כמה נקודות זכות נדרש לקחת במסגרת חילופי הסטודנטים?

  • סטודנטים לתואר בוגר נדרשים ללמוד קורסים בשווי 10 נ"ז לפחות, ועד למקסימום של 20 נ"ז בתחומים עיוניים, או 25 נ"ז בתחומים ניסויים. יש לשים לב כי חישובי נקודות הזכות במוסדות בחו"ל שונים מזה של האוניברסיטה העברית, ולכן מומלץ להיעזר בטבלה להמרת נ"זים. בסיום תוכנית החילופים, הסטודנטים יקבלו בגיליון הציונים הכרה בנ"זים כלימודים בחו"ל.
  • סטודנטים לתואר מוסמך יכולים ללמוד קורסים בשווי של 10 נ"ז לכל היותר, בכפוף לאישור המנחה או יועץ הלימודים בחוג.