כמה זמן נמשכים חילופי הסטודנטים?

  • בדרך כלל החילופים אורכים סמסטר אחד. לעיתים ניתן לנסוע לשנה אקדמאית מלאה, אך הדבר תלוי במספר גורמים: אישור הפקולטה, המוסד המארח, הרשות לבינלאומיות, ומספר המקומות הזמינים.