האם אני צריך להביא מכתבי המלצה מהפקולטה?

  • תארים בוגרים לא צריכים מכתב המלצה.
  • סטודנטים לתואר מוסמך ודוקטורט נדרשים לקבל מכתב המלצה (אחד לפחות) באנגלית ממרצה באוניברסיטה. המכתב צריך להיות מופנה ל: "Concern May It Whom To ” ומוגש ע"י הממליצים ישירות לפי המנגנון המתואר באתר.