מהו שכר הלימוד עבור סמסטר בחו"ל במסגרת חילופי סטודנטים?

  • סטודנטים שיוצאים לחילופי סטודנטים משלמים שכר לימוד לאוניברסיטת האם- האוניברסיטה העברית, ופטורים מתשלום שכר לימוד במוסד המארח. מידע נוסף בנוגע לשכר הלימוד זמין כאן.