האם ניתן לקבל מלגות לחילופי סטודנטים?

  • מעבר להזדמנות ללמוד בחו"ל ללא צורך בתשלום שכר לימוד למוסד המארח, ניתן לקבל מענק כספי חד פעמי מהרשות לבינלאומיות בהתאם ליעד אליו אתם מתכננים להגיע. סטודנטים שרשאים לקבל את המענק הם כאלה שאינם מקבלים מלגה אחרת לטובת החילופים מהמוסד המארח או מגוף אחר.