מתי ניתן לצאת לחילופים ומתי מתחיל תהליך הגשת המועמדות?

  • תלמידי תואר בוגר- תהליך הגשת המועמדות מתחיל בשנה ב' כאשר היציאה לחילופים בפועל בשנה ג'.
  • תלמידי תואר מוסמך- תהליך הגשת המועמדות מתחיל בשנה א' כאשר היציאה לחילופים בפועל בשנה ב'.
  • (לעיתים ניתן לצאת בשנה א', בכפוף לאישור הפקולטה, החוג, והמנחה). תלמידי מסלול מחקרי יכולים לקחת חלק בקורסים ו/או לערוך מחקר (באישור המנחה והמוסד המארח).
  • דוקטורנטים יכולים לצאת לחילופים בכל שלבי התואר.