האם הסמסטר שנלמד בחו"ל במסגרת החילופים נכלל כחלק מתכנית הלימודים לתואר?

  • כן, החילופים נכללים בתוכנית הלימודים לתואר, ולכן תקבלו נקודות זכות עבור הקורסים שנלמדו במסגרת החילופים.