האם סטודנטים בתארים דו-חוגיים או רב תחומיים יכולים לקחת קורסים מתחומים שונים במהלך החילופים?

  • יש מוסדות המאפשרות לתלמידי חילופים לקחת קורסים ממחלקות או פקולטות שונות, אך יש גם כאלה שדורשים להירשם למחלקה ספציפית ולקחת קורסים רק במסגרתה. ניתן לבדוק זאת בדף המידע (fact sheet) של המוסד הרלוונטי.
  • חשוב מאוד לבדוק את הרכב הקורסים מבעוד מועד על מנת שתוכלו לבנות את תוכנית הלימודים שלכם היטב, בהתייעצות ובאישור רכזי החילופים בפקולטות שלכם. אם תבחרו במוסד המאפשר לקחת קורסים מתחום אחד בלבד, ייתכן שתצטרכו לקחת יותר קורסים בתחום השני לפני או אחרי החילופים.