כיצד ניתן להמיר נקודות זכות בחו"ל לנקודות זכות באוניברסיטה העברית?

  • על מנת להמיר את הנ"זים שנלמדו בחו"ל לנ"זים של האוניברסיטה העברית יש להשתמש בטבלה להמרת נ"זים.