היכן ניתן לגור בזמן חילופי הסטודנטים?

  • ניתן לגור במעונות הסטודנטים או בדירה שכורה, תלוי בהעדפה האישית ובאפשרויות שהמוסד המארח מציע לסטודנטים הבינלאומיים.