מהם המסמכים הנדרשים לתחילת התהליך?

  • קורות חיים (באנגלית)
  • גיליונות ציונים בעברית ובאנגלית.
  • בעברית: כולל ממוצע, מכל שנות הלימודים באוניברסיטה, ובכל התארים. ניתן להנפיק ממערכת המידע האישי.
  • באנגלית: גיליון ציונים רשמי ממזכירות הפקולטה.
  • מכתב מוטיבציה נפרד לכל מוסד מבוקש באנגלית
  • סטודנטים לתואר מוסמך ודוקטורט: מכתב המלצה (אחד לפחות) באנגלית ממרצה באוניברסיטה. המכתב צריך להיות מופנה ל "To Whom It May Concern" :ומוגש עלידי הממליצים ישירות לפי המנגנון המתואר באתר.
  • סטודנטים לתואר בוגר לא נדרשעם להגיש מכתב המלצה. סטודנטים לתארים מתקדמים נדרשים להגיש מכתב המלצה אחד לפחות (השני אופציונלי).