שאלות נפוצות

מתי ניתן לצאת לחילופים ומתי מתחיל תהליך הגשת המועמדות?

 • תלמידי תואר בוגר- תהליך הגשת המועמדות מתחיל בשנה ב' כאשר היציאה לחילופים בפועל בשנה ג'.
 • תלמידי תואר מוסמך- תהליך הגשת המועמדות מתחיל בשנה א' כאשר היציאה לחילופים בפועל בשנה ב'.
 • (לעיתים ניתן לצאת בשנה א', בכפוף לאישור הפקולטה, החוג, והמנחה). תלמידי מסלול מחקרי יכולים לקחת חלק בקורסים ו/או לערוך מחקר (באישור המנחה והמוסד המארח).
 • דוקטורנטים יכולים לצאת לחילופים בכל שלבי התואר.

מהו תהליך הגשת המועמדות לחילופי סטודנטים?

 • מדי שנה, הרשות לבינלאומיות מפרסמת קול קורא לחילופי סטודנטים דרך המייל האוניברסיטאי, רשתות החברתיות ואתר הרשות. הקול הקורא מורכב משני חלקים עיקריים- מוסדות בחו"ל המוצעים במסגרת תוכנית ארסמוס, ומוסדות בחו"ל המוצעים במסגרת הסכמים בילטראליים, כאשר ניתן לבחור עד שלושה מוסדות משני המסלולים יחד.
 • בקול הקורא ניתן למצוא מידע על אופן הגשת המועמדות ומועד ההגשה האחרון. הגשת המועמדות היא מקוונת וכוללת מילוי טופס הרשמה, בצירוף מסמכים רלוונטיים באנגלית כמו קורות חיים, גיליון ציונים, ומכתבי מוטיבציה.

האם נדרש להציג אישור שפה כדי לצאת לחילופים, וכיצד ניתן להשיג אישור כזה?

 • בטבלת המוסדות ניתן למצוא את דרישות השפה הנדרשות על מנת להתקבל לחילופים במוסד ספציפי. אין צורך להגיש את אישורי השפה עם הגשת המועמדות הראשונית, אלא רק לאחר שמקבלים הודעת קבלה ושיבוץ למוסד המארח הדורש זאת.
 • סוגי אישורי השפה שיש להציג משתנה בין מוסד למוסד, ולכן כאשר אתם בוחרים לאיזה מוסד להירשם, יש לבדוק את דרישת אישורי השפה ולהיערך אליהם בהתאם.

מהם סוגי אישורי שפה שיש להציג?

 • סוגי האישורים:

  1. ציוני TOEFL/IETLS/Duolingo - אלו מבחני שפה חיצוניים שיש להירשם ולגשת אליהם באופן עצמאי. אין צורך לגשת לבחינות בשלב הגשת המועמדות לחילופים, אלא רק לאחר קבלת אישור השתתפות ושיבוץ למוסד הדורש מבחן אנגלית חיצוני. עם זאת, ייתכן שההודעה על נחיצות המבחן תתקבל בהתראה קצרה (תלוי במועד סופי של המוסד אליו תשובצו). לכן, במידה ובחרתם במוסד הדורש מבחן אנגלית חיצוני, עליכם להיערך לכך מבעוד מועד ולבדוק את העלויות שלו, ואת תאריכי קיום הבחינה בסמוך לפרסום התוצאות.

  2. אישור ידיעת אנגלית (כמו מבחן English B2) מטעם האוניברסיטה העברית - לאחר קבלת אישור השתתפות בחילופים ושיבוץ במוסד מארח הדורש אישור ידיעת אנגלית, יש לפנות לגב' מרים פופקו, מהיחידה לאנגלית כשפה זרה בכתובת Miriam.poupko@mail.huji.ac.il, על מנת לקבל אישור זה.

  3. אישור ידיעת שפה שאינה אנגלית- יש מוסדות המבקשים אישור ידיעת שפה שאינה אנגלית במקרים בהם לומדים קורסים בשפה המקומית (ואינם קורסי שפה). למידע נוסף בנושא יש לבקר באתר של היחידה ללימודי שפות.

האם אני צריך להביא מכתבי המלצה מהפקולטה?

 • תארים בוגרים לא צריכים מכתב המלצה.
 • סטודנטים לתואר מוסמך ודוקטורט נדרשים לקבל מכתב המלצה (אחד לפחות) באנגלית ממרצה באוניברסיטה. המכתב צריך להיות מופנה ל: "Concern May It Whom To ” ומוגש ע"י הממליצים ישירות לפי המנגנון המתואר באתר.