סוגיות טיפול בטראומה ובצמיחה פוסט טראומטית בחברה החרדית