סדרת קונצרטי צהרי יום ב', סמסטר ב' תשפ"ב, 2022 הר הצופים

תאריך: 
ב', 21/03/2022 13:00 עד ב', 20/06/2022 14:30

שלום רב,
אנו שמחים להזמינכם לסדרת קונצרטי צהרי יום ב', סמסטר ב' תשפ"ב, 2022
הקונצרטים יתקיימו בהר הצופים, בנין מדעי הרוח, חדר 2715
כל הקונצרטים יחלו בשעה 13:00 וימשכו כ 50 דקות.

לפרטים