מפגש תואר שני באוניברסיטה העברית | تسجيل للقاء المفتوح للقب الثاني في الجامعة العبرية

תאריך: 
ה', 02/09/202116:00