אקלים משתנה: הכנס הישראלי הראשון לחקר משבר האקלים במדעי הרוח והחברה

תאריך: 
ד', 27/01/2021 17:40 עד ה', 28/01/2021 17:40

לפרטים מלאים לחצו