הצהרת נגישות (כוונות) | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

הצהרת נגישות (כוונות)

האוניברסיטה העברית רואה חשיבות רבה בהענקת שירות ומידע באופן שוויוני ונגיש לכלל האוכלוסייה, ובכללה אוכלוסייה עם מוגבלויות.

האוניברסיטה החלה במהלך להנגשת אתרי האינטרנט שלה, בהתאם לתקנות הנגישות אשר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. האוניברסיטה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בשיפור הנגישות באתריה, ולצורך כך אף הוקמה ועדת היגוי ברשות למחשוב. האוניברסיטה פועלת בתחומים הבאים:

  • הקמת תשתית אחודה המאפשרת הקמת אתרים נגישים.
  • השגחה חוזית על הקמת אתרים חדשים בצורה נגישה.
  • סקר נגישות על תבניות אתרים עיקריים.
  • קורסים בנושא הנגשת אתרים המיועדים למפתחים, עורכים ובעלי אתרים.

רמת הנגישות הקיימת

באוניברסיטה העברית קיימים מאות אתרים מגוונים, רובם עומדים בקריטריונים לנגישות על פי הסטנדרט שנקבע ע"י ארגון האינטרנט העולמי – WCAG1.0.

אתרים חדשים נבדקים על מנת לעמוד בקריטריונים הנדרשים עפ"י הסטנדרט WCAG2.0.

פניות בנושא נגישות

בעיות, שאלות או הצעות בנושא נגישות אתרים אוניברסיטאיים תוכלו להפנות באמצעות הדואר האלקטרוני הבא: Negishut@savion.huji.ac.il

הצהרת נגישות (כוונות)