סגל

סגל נכנס

במסגרת הסכמי שיתופי הפעולה האקדמיים שיש לאוניברסיטה העברית, מציעה הרשות לבינלאומיות הזדמנויות לחילופין של חברי סגל אקדמי ומינהלי. על ידי אירוח של עמיתים ממוסדות מחו"ל אנו מחזקים קשרים בינלאומיים, מעודדים בינלאומיות בבית, חושפים את הסטודנטים לשיטות לימוד חדשות בכיתות, מקדמים מגוון ומפתחים כישורים מקצועיים.

האוניברסיטה העברית שותפה מזה כשש שנים בתוכנית ארסמוס+ (הממומנת על ידי האיחוד האירופי) לניידות של סגל אקדמי ומינהלי. מטרת התכנית הינה קידום קשרים של מוסדות באירופה עם מוסדות מחוצה לה. התוכנית מאפשרת לארח קולגות ומרצים אורחים ממוסדות באירופה איתם יש לאוניברסיטה הסכם. 

ישנן שתי אפשרויות לניידות: ניידות למטרות הוראה וניידות למטרות הכשרה. מדובר בביקורים קצרי מועד (לרוב, חמישה ימים), כאשר האורחים מקבלים מענק מהאיחוד האירופי למימון שהייתם. 

 

 
סגל נכנס  - צלם יורם אשהיים
סגל מנהלי יוצא

סגל יוצא

במסגרת הסכמי שיתופי הפעולה הקיימים לאוניברסיטה העברית, מציעה הרשות לבינלאומיות לסגל אקדמי ומינהלי הזדמנויות להשתתף בתכניות ניידות שונות. מטרות תכניות הניידות הן חיזוק קשרים עם מוסדות בחו"ל, פיתוח כישורים ומיומנויות מקצועיות, פיתוח כישורי שפה ותקשורת רב תרבותית ועוד

ישנם שני מסלולים לניידות: הסכמים בילטראליים והסכמי ארסמוס+. 

האוניברסיטה העברית שותפה מזה כשש שנים בתוכנית ארסמוס+ (הממומנת על ידי האיחוד האירופי). התוכנית מאפשרת מימון של ניידות סגל אקדמי ומינהלי למטרות הוראה והכשרה.  במסגרת התכנית, ניתנת האפשרות לחברי סגל לבקר במוסדות באירופה איתם יש לאוניברסיטה הסכם. מטרת התכנית הינה קידום קשרים עם מוסדות באירופה. הביקורים הם קצרים (לרוב חמישה ימים) וכוללים מימון של אש"ל יומי ומענק נסיעה.