אירועים | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

אירועים

אירועים

ינואר 2017

א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
יום א', 01 בינואר, 2017 (כל היום)
יום ב', 02 בינואר, 2017 (כל היום) עד יום ה', 05 בינואר, 2017 (כל היום)
יום ד', 04 בינואר, 2017 - 12:30
יום ד', 04 בינואר, 2017 - 14:30
יום ב', 09 בינואר, 2017 - 12:45 עד יום א', 22 בינואר, 2017 - 12:45
יום ב', 09 בינואר, 2017 - 16:15
יום ג', 10 בינואר, 2017 - 17:00
יום ה', 12 בינואר, 2017 - 09:00
יום ה', 12 בינואר, 2017 - 18:30
יום א', 15 בינואר, 2017 - 10:00
יום ב', 16 בינואר, 2017 (כל היום) עד יום ג', 17 בינואר, 2017 (כל היום)
יום ב', 16 בינואר, 2017 (כל היום) עד יום ג', 17 בינואר, 2017 (כל היום)
יום ג', 17 בינואר, 2017 - 16:00
יום ג', 17 בינואר, 2017 - 16:00
יום ג', 17 בינואר, 2017 - 16:30
יום ד', 18 בינואר, 2017 - 14:15
יום ד', 18 בינואר, 2017 - 16:00
יום א', 22 בינואר, 2017 - 17:00
יום א', 22 בינואר, 2017 - 20:30
יום ב', 23 בינואר, 2017 (כל היום) עד יום א', 29 בינואר, 2017 (כל היום)
יום ב', 23 בינואר, 2017 - 13:00
יום ב', 23 בינואר, 2017 - 13:00
יום ב', 23 בינואר, 2017 - 14:15
יום ג', 24 בינואר, 2017 - 14:30
יום ד', 25 בינואר, 2017 - 12:15
יום ב', 30 בינואר, 2017 - 16:00
יום ב', 23 בינואר, 2017 (כל היום) עד יום א', 29 בינואר, 2017 (כל היום)
יום ב', 23 בינואר, 2017 - 13:00
יום ד', 25 בינואר, 2017 - 12:15
Subscribe to אירועים