רישום מקוון לקורסים - שנת הלימודים תשע"ה

לרשותך מערכת מקוונת לרישום לקורסים – מערכת הרישום-נט.

המערכת מאפשרת רישום למסלולים ולקורסים של האוניברסיטה העברית. המערכת מיועדת לכך שכל אחד מהסטודנטים יבחר את מסלול הלימוד והקורסים אותם ברצונו ללמוד ויבנה את מערכת השעות האישית באופן עצמאי.
אנו ממליצים לצפות בסרטון ההסבר על מערכת הרישום-נט ואופן הרישום ולאחר מכן, להיכנס למערכת הרישום-נט ולהתחיל בבניית המערכת האישית.
שימו לב: ההרשמה לקורסים הינה שנתית – יש להירשם לקורסים הן לסמסטר א' והן לסמסטר ב'.

מועדי הרישום:

1.      7/9/14-14/9/14: פתיחת המערכת

  • תלמידי בוגר של הפקולטות העיוניות: מדעי הרוח, משפטים, מנהל עסקים, מדעי החברה, חינוך ועבודה סוציאלית.
  • כל התלמידים של הפקולטה לחקלאות  והפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע.
  • תלמידי מוסמך של הפקולטות משפטים וחברה.

2.      15/9/14-20/9/14   הגרלת מקומות בקורסים

       המערכת תיסגר לשלושה ימים לביצוע ההגרלות עבור הקורסים המיועדים להגרלה.

3.      21.9.14 רישום ושינויים בתוכנית הלימודים

מערכת הרישום לקורסים תפתח לכלל תלמידי האוניברסיטה לפי חלונות הזמן שנקבעו על ידי הפקולטות.
עם פתיחתה מחדש של המערכת יוצגו תוצאות ההגרלה עבור הקורסים בהם התקיימה הגרלה. 
בשלב זה ניתן לערוך שינויים בתכנית הלימודים ולהירשם לרשימות המתנה לקבוצות קורסים המלאות.  בכל פעם  שיתפנה מקום בקורסים מלאים המערכת תגריל את המקום בין הרשומים בהמתנה. התלמיד הזוכה יקבל הודעה על כך. המקום ישמר ל-24 שעות.

 

תמיכה ומענה לשאלות:

לרשותכם מוקד פניות טלפוני אליו ניתן להתקשר בבעיות שונות בהן נתקלתם.
טלפון: 02-5882888
המוקד הטלפוני עובד בין השעות: 08:30-16:30

כמון כן, ניתן להזין הודעה בתיבת הרישום-נט – מערכת פניות, ואנו נחזור אליכם.

עברית
רישום מקוון לקורסים - שנת הלימודים תשע"ה