האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem |
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר
ראשון במעלה בהחלט ג'
0
2
1
ראשון במעלה ד'
0
ראשון ה'
0
בהופעה של מרסדס
0
הר הצופים בלילה
0

לוח אירועים

אוגוסט 2018

א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
37394
 ההתפתחות המואצת של טכנולוגיות מתקדמות מובילה לעולם בו נפתחות בפנינו אפשרויות כמעט בלתי מוגבלות של חוויית מציאות אחרת עשירה...
 רוצה לשאול את הוריך על עברם אך אינך יודע כיצד? כותבת את עבודת המוסמך ואינך יודעת אם הראיונות שלך אקדמיים מספיק? שוקד על...
מועד אחרון להגשה:  2.9.2018 לחצו לפרטים בעברית ובערבית.