היום - יום ד׳ 8.4.21 - אנו מציינים את יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום השואה