דף חירום | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

דף חירום

ביטחון:

02-6585000    קריית אדמונד י' ספרא

02-5883000     קמפוס הר הצופים

02-6758060     קמפוס עין-כרם

08-9489900     הפקולטה לחקלאות ברחובות

לאתר אגף הביטחון  | דוא"ל

משטרה:

100      כללי

61000   מקו פנימי יש לחייג

מכבי אש:

102      כללי

61002   מקו פנימי יש לחייג

ער"ן, מוקד לעזרה ראשונה נפשית בטלפון:

1201                      מוקד ארצי

1-700-50-1201        בשפה הערבית

1-800-24-1201        בשפה הרוסית

1-800-21-1201        (בימים א,ד בין השעות
                             20:00-16:00)
                             בשפה האמהרית

מגן דוד אדום:

101      כללי

61001   מקו פנימי יש לחייג

 

 

 

 

 

 

מעבדות באוניברסיטה:

רשימת אחראים

מידע חיוני לשעת חירום:

טלפונים חיוניים בשעת חירום

מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית ואונס:

1202                  מוקד ארצי

02-6255558     קו חירום ירושלים

02-6255566     קו חירום בערבית

שירותי היעוץ הפסיכולוגיים:

02-5882685     קמפוס הר הצופים

מרחבים מוגנים באוניברסיטה

אגף בינוי ותשתיות - מוקד תקלות:

כתובת אינטרנט

מוקד מרכזי ירושלים:

02-6584030 / 02-6584410 / 02-6584411

הפקולטה לחקלאות ברחובות:

08-9489342 / 08-9489344 

בטיחות:

כתובת אינטרנט

02-6585525  / 054-8820348 קמפוס הר הצופים

02-6586912 / 054-8820813  קריית אדמונד י' ספרא

02-6758051 / 054-8820347 קמפוס עין-כרם

08-9489983 / 054-8820368  הפקולטה לחקלאות ברחובות