מרכזי מחקר

מכוני המחקר שלנו

 

האוניברסיטה העברית הוקמה כאוניברסיטת מחקר קלאסית שבה חברי סגל ההוראה 

הם חוקרים פעילים בתחומים אותם הם מלמדים, והמחקר מהווה יעוד מרכזי.

האוניברסיטה חותרת בהתמדה לשמור על מעמדה המחקרי המוביל בישראל, 

ולהצדיק את המוניטין המחקרי הגבוה של חוקריה גם במישור הבין-לאומי.

האוניברסיטה מקיימת פעילות מחקרית המיועדת להגדיל את הידע האנושי, 

במדעים הניסויים ובמדעים העיוניים, ומעמידה ידע זה לתועלת החברה, בארץ ובעולם. 

כדי למלא שליחות זו קבעה הנהלת האוניברסיטה מדיניות מחקר ופיתוח ברורה

המתעדכנת מעת לעת.

 

מרכזי המחקר מהווים נדבך חשוב בפעילות המדעית המתבצעת באוניברסיטה. 

מרכזים אלה מיועדים למחקר משותף לקבוצת חוקרים, בנושא או בתחום מדעי מוגדר, וליצירת סביבת מחקר שתקדם הפקת תוצרים מדעיים, מעבר לרמת החוקר הבודד.

 

מכוני המחקר באוניברסיטה העברית

הפקולטה למדעי הרוח

הפקולטה למדעי החברה

הפקולטה למשפטים והמכון לקרימינולוגיה

הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה' סמית

הפקולטה לרפואה

הפקולטה לרפואת שיניים

בית הספר למנהל עסקים

בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב ע"ש רחל וסלים בנין

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד

בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית ע"ש בראון

בית הספר לרוקחות

בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס

בית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל

בית הספר המתקדם ללימודי סביבה

בית הספר לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג

מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח

בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח