הקורונה בוידאו: כיצד מתגייסת קהילת המחקר?

חוקרי האוניברסיטה העברית מתייצבים בחזית המאבק בקורונה

התקופה הנוכחית מזמנת עבור העולם כולו אתגרים רבים הדורשים, לצד התגייסות וחוסן קהילתי, מאמץ מדעי נרחב ועקבי.

אצלנו באוניברסיטה העברית פועלת הקהילה המחקרית ימים כלילות על מנת למצוא פתרון - ובהקדם.

כיצד נראה המאמץ המדעי שלנו? במה עוסקים החוקרים שלנו? 

תוכלו לקבל טעימה מכך ממש כאן -