פרס א.מ.ת | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

פרס א.מ.ת

האוניברסיטה העברית בירושלים, האוניברסיטה הראשונה של ישראל, שיסודותיה הונחו בשנת תרע"ח-1918 ופתיחתה הרשמית התקיימה על הר הצופים בשנת תרפ"ה - 1925. האוניברסיטה העברית היא המוסד המוביל בישראל להשכלה גבוהה ולמחקר רב תחומי ומדורגת בדירוגים בין-לאומיים בין 100 האוניברסיטאות הטובות בעולם.

עברית
פרס א.מ.ת
חתני פרס פרס א.מ.ת הקשורים לאוניברסיטה העברית בירושלים:
פרופ' יורם צפריר
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2014 בתחום הארכיאולוגיה
פרופ' נעמה גורן ענבר
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2014 בתחום ארכיאולוגיה
פרופ' גיורא שמחן
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2013 בתחום מדעים מדויקים: גנטיקה
פרופ' שלמה אבינרי
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2013 בתחום מדעי החברה: מדעי המדינה
פרופ' דוד מ. בוניס
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2013 בתחום מדעי הרוח: חקר השפות החדשות של העם היהודי
פרופ' רפאל משולם
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2012 בתחום מדעים מדויקים: כימיה
פרופ' מרשל דבור
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2012 בתחום מדעי החיים
פרופ' משה בר אשר
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2012 בתחום מדעי הרוח: לשון עברית
פרופ' מנחם יערי
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2012 בתחום מדעי החברה
פרופ' אליאב שוחטמן
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2011 בתחום מדעי הרוח: משפט עברי
פרופ' ברכיהו ליפשיץ
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2011 בתחום מדעי הרוח: משפט עברי
פרופ' גרשון בן-שחר
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2011 בתחום מדעי החברה: פסיכולוגיה
פרופ' ברוך מינקה
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2010 בתחום מדעי החיים: חקר המוח
פרופ' דוד שולמן
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2010 בתחום מדעי הרוח: לימודי אפריקה-אסיה
פרופ' מנחם כהנא
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2009 בתחום מדעי הרוח: תלמוד
פרופ' זאב הרווי
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2009 בתחום מדעי הרוח: מחשבת ישראל
פרופ' אהרון רזין, פרופ' חיים סידר
חתני פרס א.מ.ת לשנת 2009 בתחום מדעי החיים: חקר הסרטן
פרופ' איתמר וילנר
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2008 בתחום מדעים מדויקים: כימיה
פרופ' בת שבע כרם
כלת פרס א.מ.ת לשנת 2008 בתחום מדעי החיים: גנטיקה
פרופ' רחל אלבוים דרור
כלת פרס א.מ.ת לשנת 2008 בתחום מדעי החברה: חינוך
פרופ' משה דב כספי
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2008 בתחום מדעי החברה: חינוך
פרופ' איתן קולברג
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2008 בתחום מדעי הרוח: מזרחנות
פרופ' אבישי מרגלית
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2007 בתחום מדעי הרוח - היסטוריה ופילוסופיה
פרופ' שמואל אגמון
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2007 בתחום מדעים מדויקים - מתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ' יעקב זוסמן
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2006 בתחום מדעי הרוח - תלמוד
פרופ' יהודה ליבס
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2006 בתחום מדעי הרוח - חקר ההגות היהודית
פרופ' חיים לוי
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2006 בתחום מדעי החברה - מדעי הניהול
פרופ' אלי קשת
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2006 בתחום מדעי החיים - ביולוגיה של מערכות
פרופ' צבי גרפונקל
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2006 בתחום מדעים מדויקים - מדעי כדור הארץ
פרופ' שמואל נח אייזנשטדט
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2005 בתחום מדעי החברה - סוציולוגיה
פרופ' אפרים שטרן
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2005 בתחום מדעי החברה - ארכאולוגיה
פרופ' רפאל יהודה צבי ורבלובסקי
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2005 בתחום מדעי הרוח - חקר הדתות
פרופ' עמנואל טוב
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2005 בתחום מדעי הרוח- המקרא
פרופ' רות גביזון
כלת פרס א.מ.ת לשנת 2003 בתחום מדעי החברה - משפטים
פרופ' ישראל תא-שמע
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2002 בתחום מדעי הרוח והיהדות - תלמוד ומחשבת ישראל
פרופ' ישראל אומן
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2002 בתחום מדעי החברה - כלכלה
פרופ' רפאל דוד לוין
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2002 בתחום מדעי מדויקים - כימיה
פרופסור אילן חת
חתן פרס א.מ.ת לשנת 2003 בתחום מדעי החיים - חקלאות