פרס וולף | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

פרס וולף

פרס וולף היוקרתי נחשב לשני בחשיבותו בעולם אחרי פרס נובל. יותר מ-30% מזוכי פרס וולף זכו לאחר מכן בפרס נובל בתחומים המשותפים לשני הפרסים. מאז 1978 מוענקים בכל שנה חמישה פרסי וולף – ארבעה בתחומי המדעים ואחד בתחום האמנויות. הפרס ניתן לאנשי מדע ולאמנים נודעים על תרומה ייחודית למען האנושות ולמען יחסי ידידות בין העמים, בלי הבדלי אזרחות, גזע, צבע, דת, מין או השקפה פוליטית. תחומי הפרסים במדעים הם חקלאות, כימיה, מתמטיקה, פיסיקה ורפואה. עד היום נבחרו 272 מקבלי פרס מ-23 מדינות ובכללן ישראל. גובה הפרס: מאה אלף דולרים.

עברית
פרס וולף
חתני פרס וולף הקשורים לאוניברסיטה העברית בירושלים:
פרופ' יעקב בקנשטיין
חתן פרס וולף בפיזיקה לשנת 2012
פרופ' אהרן רזין, פרופ' חיים סידר
חתני פרס וולף ברפואה לשנת 2008
פרופ' עדה יונת, בוגרת האוניברסיטה
כלת פרס וולף בכימיה לשנת 2006
פרופ' הלל (הארי) פורסטנברג
חתן פרס וולף במתמטיקה לשנת 2006
פרופ' אלכסנדר לויצקי
חתן פרס וולף ברפואה לשנת 2005
פרופ' אברהם הרשקו, בוגר האוניברסיטה
חתן פרס וולף ברפואה לשנת 2001
פרופ' שהרן שלח
חתן פרס וולף במתמטיקה לשנת 2001
פרופ' רות ארנון, בוגרת האוניברסיטה
כלת פרס וולף ברפואה לשנת 1998
פרופ' אילן חֵת
חתן פרס וולף בחקלאות לשנת 1998
פרופ' אלכסנדר פיינס, בוגר האוניברסיטה
חתן פרס וולף בכימיה לשנת 1991
פרופ' יהושע יורטנר, בוגר האוניברסיטה
חתן פרס וולף בכימיה לשנת 1988
פרופ' רפאל ד' לוין
חתן פרס וולף בכימיה לשנת 1988
פרופ' יוסף טל
חתן פרס וולף במוזיקה לשנת 1982