1959-1950 | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

1959-1950

פרס ישראל: חתנים וכלות מהאוניברסיטה העברית, אנשי סגל בעבר או בעת קבלת הפרס ובוגרים

 

תשי"ט 1959

אריה ליאו מאיר - מדעי הרוח

יזהר סמילנסקי (ס' יזהר) - ספרות יפה

עזרא פליישר (י' גולה) - ספרות יפה

אפרים קצ'לסקי (קציר) - מדעי החיים

מיכאל סלע - מדעי החיים

הלל אופנהיימר - חקלאות

 

תשי"ח 1958

יוסף קלוזנר - מדעי היהדות

בן-ציון דינור - מדעי היהדות

יחזקאל קאופמן - מדעי היהדות

גרשם שלום - מדעי היהדות

יצחק בער - מדעי היהדות

מרדכי מרטין בובר - מדעי הרוח

יואל רקח - מדעים מדויקים

יהודה ליאו פיקרד - מדעי החיים

ברנרד צונדק - רפואה

תשי"ז 1957

חיים שירמן - מדעי היהדות

יוחנן לוי - מדעי הרוח

שלמה הסטרין - מדעים מדויקים

גד אביגד - מדעים מדויקים

שאול אדלר - רפואה

שמואל הורוביץ - חקלאות

דוד פיינגולד - מדעים מדויקים

תשט"ז 1956
נפתלי הרץ טור-סיני - מדעי היהדות

יגאל ידין - מדעי היהדות

יעקב לייב טלמון - מדעי החברה

אברהם הלוי פרנקל - מדעים מדויקים

חיים ארנסט ורטהיימר - רפואה

מנפרד אשנר - מדעי החיים

 

תשט"ו 1955
אפרים אלימלך אורבך - מדעי היהדות

ישראל רייכרט - מדעי החיים

מיכאל פקטה - מדעים מדויקים

יעקב בן-תור - מדעי החיים

בנימין שפירא - מדעי הרפואה

שרה הסטרין-לרנר - מדעי הרפואה

 

 

תשי"ד 1954

משה צבי סגל - מדעי היהדות

שמואל הוגו ברגמן - מדעי הרוח

גד טדסקי - מדעי המשפט

מיכאל זהרי - מדעי החיים

שמעון פריץ בודנהיימר - חקלאות

 

תשי"ג 1953

גדליה אלון - מדעי היהדות

דינה פייטלסון-שור - חינוך

ליפמן י"ט היילפרין - מדעי הרפואה

שמשון אברהם עמיצור - מדעים מדויקים

יעקב לויצקי - מדעים מדויקים

עברית