1990-1999 | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

1990-1999

חתני פרס רוטשילד באוניברסיטה העברית

 
1998
פרופ' יצחק הדר - חקלאות  
פרופ' יונה חן - חקלאות  
פרופ' סרג'יו הרט - מדעי החברה  
פרופ' אהוד הרושובסקי - מתמטיקה
 
1996
פרופ' אדוארד קוסובר - מדעי הכימיה  
פרופ' יוסף אמרי - מדעי הפיזיקה
 
1994
פרופ' יעקב קטן - חקלאות  
פרופ' מנחם יערי - מדעי החברה  
פרופ' שמואל שאלתיאל - מדעי החיים
 
1992
פרופ' עזרא פליישר - מדעי היהדות  
פרופ' רפאל לוין - מדעי הכימיה  
פרופ' יהושע בלאו - מדעי הרוח
 
1990
פרופ' אילן חת - חקלאות  
פרופ' ניסן לויתן - מדעי החברה  
פרופ' אלכסנדר לויצקי - מדעי החיים
עברית