אירועים עבור שבוע מאי 19 2019 (20) | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

אירועים עבור שבוע מאי 19 2019 (20)

יום ד', 15 במאי, 2019 (כל היום)
יום ב', 20 במאי, 2019 - 10:30
יום ב', 20 במאי, 2019 - 13:00
יום ב', 20 במאי, 2019 - 16:00
תמונת סטודנטים