אירועים עבור שבוע יוני 17 2018 (24) | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

אירועים עבור שבוע יוני 17 2018 (24)

יום א', 10 ביוני, 2018 (כל היום)
יום ב', 18 ביוני, 2018 (כל היום)
יום ג', 19 ביוני, 2018 (כל היום)
תמונת סטודנטים