כרטיס סגל | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

כרטיס סגל

תואר : פרופ'
שם פרטי : יוסף
שם משפחה : זעירא
טלפון : 025883256
דוא"ל : Joseph.Zeira@mail.huji.ac.il
פאקס : 02-5816071
אתר : http://economics.huji.ac.il/facultye/zeira/zeira.html
מחלקה : הפקולטה למדעי החברה, המחלקה לכלכלה

    [חיפוש חדש]